فروشگاه اینترنتی پانیباکس سال 1398 به طور رسمی شروع به فعالیت اینترنتی کرده و با هدف به بهبود در خرید آسان تر برای مردم عزیز و شریف ایران فعالیت خود آغار کرده است.